Hovedside, se øverst i menyen.

HVA  KAN  VI  GJØRE ?
          Statsnasjonalisme undertrykker fri tenkning, regioner, minoriteter o individer, fostrer til uvitenhet o forårsaker kulturmord, fordommer, o hat.
        Derfor er det viktig å:
               
        fremme fri tenkning
, o frihet til å uttrykke tanker i ikke-statsbundet språkføring;

        utvikle ny terminologi for ikke-statsbundet tenkning, fordi vi ikke har noen brukbar terminologi i dag o det er vanskelig å diskutere på enn fullverdig måte uten slik terminologi;

        skille mellom geografi, natur, folk o politikk, istedenfor å sette statsnasjonale merkelapper på en mengde ting som ikke har noe med statspolitikk å gjøre;

        frigjøre kultur, vitenskap o idrett fra statsnasjonale lenker o snevre politiske hensyn;

        motvirke statsnasjonalistisk propaganda, aksiomatisk statsnasjonstenkning o språkmanipulering som bidrar til den falske troen på at statsnasjonalisme er det eneste naturlige system;

        motvirke all unødvendig bruk av statsnasjoner som regne- referanse- o sorteringsenheter.

Statsnationalismens newspeak har ändrat o förvrängt betydelsen av ord som land, rike, nation, o en lång rad andra ord.
        Inte minst är det statsnationalistiska missbruket av orden "nation" o "nationell" nu så genomfört i stora delar av världen, att detta borde tvinga oss å SLUTA alldeles med å ANVÄNDA dessa ord,  - för att vi ska kunna tänka o formulera oss fritt, o för att vi ska kunna bli rätt förstådda!!
        Vi måste värna o försvara etnisk o regional mångfald.  Vi vill ha "unity in diversity", - inte "unity in sameness"  ( uttrycket är tyvärr svårt å översätta lika slagkraftigt, - kom med förslag! )
          Men statsnationalism dödar den etniska o regionala mångfalden inom gränserna för varje enskild stats territorium.
        Vi bör inte tala illa om alla genuina uttryck för etniska regionala eller nationella känslor. Men vi bör slå ner på statsnationalismen o dess propaganda, den som i varje stat o rike har på sitt program å skapa konstgjorda falska så kallade "nationalkänslor" för en stat eller ett rike  (vilket ofta tar sej nog så fåniga o idiotiska uttryck).
        Denne sida er ikke ferdig ennå.


Hovedside, se øverst i menyen.