Hovedside, se överst i menyn.

NATUREN  KAN  ALDRIG  HA  NATIONALITET


Se också § 3 i  Antistatstotalitær grammatikk / språklære          Ideerna om att människan, eller att handelsbolag, kronan, staten osv. skulle härska över naturen är inte så gamla som vi kan tro. Denna syn växte fram från 1500-1600-talet, o den kulminerade på 1800-talet o 1900-talet. Numera är dessa ideer på tillbakagång, främst på grund av den enorma miljöförstöringen som de har lett till under de senaste 500 åren, sen europeer gjorde det som kallas de stora geografiska upptäckterna.
       Den som vill läsa mer om naturförståelsen genom tiderna ur filosofisk synvinkel, kan t. ex. ta för sej Hjalmar Hegges bok "Mennesket og naturen" (Oslo 1978 o 1993, använd som pensum på universitetet. (Boken tar dock inte upp den frågan som vi tar för oss här :  Den statstotalitära förfalskningen av språkbruk o benämningar om naturen.)

      Ska man beskriva naturen geografiskt, måste man använda naturgeografiska termer.  Den som gör det med (enbart) politiskt geografiska beteckningar, skändar o förbryter sej ju mot naturen.
       Detta måste gälla allt som hör till naturen o Jorden som planet.
       Alltså:

       Djur   kan aldrig ha nån nationalitet.  Djurarter, djurvärld, ekosystem (t.ex. våtmarker) kan aldrig ha nån nationalitet.
       Växter   kan aldrig ha nån nationalitet.  Blommor (heller inte trädgårdsväxter), gräs, sädesslag, buskar, träd, hagmarker, skog  osv.  kan aldrig ha nån nationalitet.
       Mineraler, malm, jord, berggrund, fjäll,   eller vatten, is, snö,  kan aldrig ha nån nationalitet.  Järnmalmen i Lappland har ingen nationalitet, även om den bearbetas i Sverige o säljs av ett bolag som kallar sej för svenskt.  Vattenkraften har ingen nationalitet, o det har heller inte den elektriciteten som utvinns av den, inte ens när den "exporteras"!
       Naturformer o naturtyper kan aldrig ha nån nationalitet.  Det betyder att fjäll, åsar, åkrar, ängsmarker, myrmarker, sjöar, vattendrag, sund, vikar, hav, kuster, öar o halvöar aldrig kan ha nån nationalitet.  Det finns ingen "svensk" västkust, men däremot bohuskust o hallandskust. Det finns heller ingen "italiensk" halvö, eftersom den heter Apenninska halvön efter bergskedjan där.   (Koreanska halvön o Suomen lahti / Finska viken har ju fått namn efter geografiska länder, o inte efter stater.)
       Luften kan aldrig ha nån nationalitet.  Det finns inga lodräta gränser i atmosfären runt Jorden. Då är det också sant att:  Vädret, klimatet o årstiderna kan aldrig ha nån nationalitet.   Det finns ingen "svensk" sommar. Men man kan tala om nordisk sommar o om arktisk sommar, o om mellaneuropeisk sommar.  -  Det är inte bara naturvetenskapligt fel(!), utan det är också fräck nazistisk hjärntvätt(!) när programvärdarna i Sveriges Radio talar om "det svenska vädret".  Detta BORDE vara självklart för meteorologerna på SMHI o mediefolk. Men tyvärr verkar det inte vara så.  I Sverige skäms ju de flesta människor inte alls för sin svenska naturnazism!!!

       Om du tvekar o är osäker....  Varför då inte fråga Dalälven, julgranen, ekorren o din hund (om du har nån), om de är svenska. Så ska du lyssna, höra efter riktigt, o rätta dej efter det sanna svaret som de ger dej!   (Om hunden svarar nåt alls, kanske svaret låter ungefär som "yxskaft" !)
       Eller om du reser till Norge... fråga då fjällen om de är norska...,  om du reser till Medelhavet, fråga pinjerna, cypresserna o olivträden om de är franska eller italienska... . 

       (Om du lär dej å fråga på det sättet, är det mycket möjligt att du blir klokare av det.)
      
NATIONALITET  är en kategori för å dela in MÄNNISKOR o grupper av människor, men inget annat än människor!  Ordet har å göra med var man är född. Människans självupplevda tillhörighet avgör nationaliteten. Men nationaliteten kan ändras under en människas liv, fast då bara av den enskilda personen själv! - aldrig av nån myndighet!  Ändring kan bero på att man identifierar sej med en annan folkgrupp än man gjorde tidigare i livet.     Obs! Nationalitet i rätt mening har inget å göra me medborgarskap!
RAS  är en kategori som man kan dela in både MÄNNISKOR o DJUR i.  Då går man efter utseendet (eller, mera sällan, inre biologiska skillnader).
ART  är en kategori man använder för å dela in DJUR o VÄXTER, men man kan också använda begreppet om t.ex. MINERALER o om olika slags JORD.


        Här är några begrepp som vi kan använda för å kalla det naturvidriga synsättet vid rätta namn:
            nazistisk biologi     bio-nazism     nazistisk naturlära     nazistisk naturuppfattning
            nazistisk världsbild     naturnazism     bio-fascism     fascistisk statsbiologi    
            statsfascistisk vetenskap

       
Naturnazismen sprids tyvärr av många akademiskt välutbildade personer med särskilda fackkunskaper om naturen!!:  botaniker, zoologer, entomologer, ornitologer, geologer, meteorologer, ekologer!! - men även av personer med fackkunskaper i andra ämnen:  arkeologer, historiker, samhällsplanerare, osv.
        Troligen har ingen institution i Sverige, förutom folkskolan, gjort mer för å sprida de nazistiska uppfattningarna om naturen än Svenska Turistföreningen  (STF), allt sen den grundades 1885.  STF:s årsskrifter, småskrifter m.m. hade en omåttlig naturnazistisk helstats-svensk prägel i fraser o ordval ända tills omkring 1950. Efter det avtog det i viss mån, men finns än i de nyaste årgångarna av STF:s årsskrift, även om det är mycket mindre än för 50-60-70 år sen. (Ofta är det biologer, t.ex. botaniker, som står för de nazistiska inslagen.)
        Tyvärr är många turistorganisationer i regioner o kommuner nuförtiden mer präglade av svensk nazistpropaganda (inte bara naturnazism) än centralorganisationen i Stockholm. Som exempel bör vi nämna broschyrer från Karlskrona (där partiet Sverigedemokraterna är särskilt starka), från Östersund för Jämtland-Härjedalen, från Öland, delvis Värmland, o för Göta Kanal o Inlandsbanan.


        I medierna o samhället runt oss vimlar det av naturnazistiska uttryck.  Alla kan känna igen uttryck som:
"svenska svampar"     "svenska fåglar"     "svenska fjärilar"     "svenska nötkreatur"     "svenska granar"
"svenska trädgårdsväxter"     "svensk insjöfauna"     "svenska fjäll"     "svenska älvar"
        o i matbutiken:
"svenskt kött"     "svenska äpplen"     "svensk gurka"     "svenska jordgubbar"     "svenska lantägg"    
"svensk potatis", istället för "potatis från" + ortnamn.
Så finns det ju också "norske epler" o "danske æbler" (som är röda med vita kors!). Men de finns inte i Sverige.
        (En del bearbetade matprodukter kan med rätta ha regionala ursprungsnamn efter originalrecepten, t. ex. skånsk senap, bergensk fiskesuppe, norrländskt tunnbröd, värmlandskorv.)


        Människor har skapat Sverige, eller Norge eller Danmark.
        Därför är också den här klassiska titeln fel:   "Hur naturen har danat Sverige".  Naturen har inte skapat Sverige, men
       
Naturen har format Europa, Nordeuropa, Jylland, Skandinaviska halvön, Skandinavien, urbergsplatån Fennoskandia, Alperna o Karpaterna, o naturen har format Sjælland o Skåne, Öland o Gotland, Vänerland, Västgötaslätten o Värmland, Nordskandinaviska höglandet o Skotska höglandet, Nordskandinavien, Västskandinavien, Östskandinavien, Sydskandinavien, Trøndelagen, Lofoten, Gudbrandsdalen, Skagerrakskysten, Nordkalotten, Uppland, Södertörn o Sörmland, o Mälardalen.
        Det finns ingen svensk natur, o heller ingen norsk natur, ingen schweizisk natur, ingen tanzaniansk natur, ingen....
        Riket Sverige eller riket Norge med dess invånare sammanfaller ju inte alls med nåt enhetligt NATURgeografiskt område. Riket Norge såväl som riket Sverige o riket Danmark har flera såna områden innanför sina gränser. Många exempel har vi redan nämnt. Dessa riken är samtidigt också delar av större naturgeografiska områden, som Skandinavien, Norden, Nordeuropa, Europa, Eurasien.
        Begreppet "svensk natur" liksom begreppet "norsk natur" är därför inget annat än statstotalitär nazipropaganda för idén om att staten (förr i tiden kallad "kronan") eller en viss dominerande etnisk folkgrupp ska härska o bestämma över allting som hör till naturen.
        Begreppen blir fullkomligt groteska när man räknar både Finnmarksvidda, Sunnmørsalpene o Østfoldkysten vid Oslofjorden som "norsk natur", medan kusten i Bohuslän plötsligt inte ska vara det, utan kallas "svensk natur", tillsammans med Österlen, Åreskutan o Gotska Sandön, som då också hamnar i facket "svensk natur".
        Mellan Skagerrak o Sylane finns det ingen naturgeografisk gräns som i stort faller samman med den politiska riksgränsen mellan staterna Norge o Sverige.  Fjällkedjan som ibland kallas "Kölen"/"Kjølen" sträcker sej ju norr om o väster om kulturregionen Østlandet i riket Norge. Samma kulturregion täcker eller överlappar stora delar av Dalsland, Värmland o Dalarna (i övergångar till götisk, värmsk, uppsvensk o nordskandinavisk).
        Det finns heller ingen gräns mellan naturtyper genom Øresund, även om vi kan säga att ön Sjælland är en naturregion som är fysiskt skild av vattnet från Skåne.  Men framför allt finns det ingen naturgeografisk gräns i älvfåran i Tornionjoki, som skulle motivera att ena dalsidan kallas för "svensk natur" o dalsidan mitt emot för "finsk natur".
        Allt sånt är naturvidrigt statsnationalistiskt NONSENS.


       
Alla som påstår att naturen har nationalitet, är agenter för en totalitär diktaturstat!  En del av dess agenter finner vi också i så kallade naturvårdande myndigheter, i Sverige t.ex. Naturvårdsverket......

        Om du inte vill stödja naturnazismen:
        Vägra då till exempel alltid o absolut å använda o uttala nazistglosan "nationalpark"! (som är ett lånord från nordamerikansk engelska).
        Byt ut ordet mot antingen:   naturreservat, naturområde, naturskyddsområde, verneområde, eller liknande.
        Där man per definition genom olika bestämmelser m.m. skiljer mellan flera typer, kanske man inte alltid kan byta ut den perversa glosan mot bara "naturreservat".  - Vore det inte möjligt å tala om "naturreservat klass A" o "naturreservat klass B"  ("A-reservat" o "B-reservat")? - liksom det finns motorvägar av klass A o B.

        Naturen kan aldrig ha nån nationalitet !Hovedside, se överst i menyn.