Hovedside, se øverst i menyen.

RIKTIG ORDBRUK
om land, rike, stat, nasjon, folk, osv.


    Denne sida er ikke ferdig ennå.  Men se: Definitioner o grundbegrepp.