Hovudside, sjå lengst opp i menyen.


SPRÅKBRUK  I  MEDIA

       
   

           Det som var på denne sida har vorte fjerna av di mykje der var for gamalt.