Hovedside, se överst i menyn.

TOTALITÄR  STATSNATIONALISM
i så kallade demokratier


    Den här sidan är inte färdig än.
   Här ska det bl. a. handla om idrott, o mycket annat.


                        Innehåll just nu:   Statistisk Sentralbyrå og andre
                                                     Det nazistiska vädret - statstotalitär meteorologi
                                                     Hvad nu? -  Kan staten eje TIDEN?
                                                     Sport / Idrott  -  small is beuatiful, but STATE-NATION BIG is FASCIST!        STATISTISK SENTRALBYRÅ  og andre
        Statsmaktene misbrukar statistikk gjennom Sveriges Radio, NRK, Danmarks Radio, og meldingar til pressa for å drive nasjonalistisk hjernevask av undersåttane.
        Dei statlege institutta som Statistiska Centralbyrån (SCB), Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Danmarks Statistik leverer slik statistikk som ikkje berre er statstotalistisk einsretta, men iblant òg toskete og villeiande på andre måtar.
        Ofte er det telegrambyråa som spreier denne statistikken vidare til aviser og etermedia. Norsk Telegrambyrå (NTB) er jo allstøtt på farta med mange slag statstotalitær propaganda. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) er òg svært aktive på dette området.
        SSB i Noreg er monaleg verre enn både SCB i Sverige og Danmarks Statistik.
        Særleg har Aftenposten referert mykje (så å seie kvar einaste dag i året) og gitt stor plass til norsknasjonalistisk "Ola-og-Kari-Nordmann-statistikk", rikskategorisert forbruksstatistikk, og liknande. - Men i 2007 har det vorte den sosialistiske Osloavisa Dagsavisen som trykker alle dei verste norsknasjonalistiske telegramma frå NTB (Norsk Telegrambyrå) med slik statistikk, samstundes som ein der i huset nektar å ta til seg kritikk mot statstotalitær journalistikk. Med det viser jo redaksjonen i Dagsavisen kva politikk ein eigentleg helst vil ha i samfunnet.
        I tillegg til SSB, SCB og Danmarks Statistik har vi òg noko ikkje-statleg som heiter Norstat Norge, Norstat Sverige og Norstat Danmark. Desse driv òg med statsnasjonalistisk indoktrinering under merkelappen "markedsundersøkelser" og "markedsanalyse".
        Det er òg utruleg kva nazipropagandaen kan pønske ut av "statistikk" for å repetere og banke inn bodskapen at alle i Noreg er "nordmenn", alle i Sverige er "svenskar" osb.  Vi får stadig servert store oppslag om kor mange prosent av "danskar", "nordmenn" og "svenskar" kvar for seg som har:  fotsopp, blærekatarr, tannregulering, snøskuffe, seglbrett, kaviartube i kjøleskapet, samvitsnag, samlivsvanskar, symjeknappen, vore i Venezia, og ete fleire enn elleve poteter siste veka.
        Det er nazisme! - når SSB, SCB o Danmarks Statistik kallar alle innbyggjarane i Noreg for "nordmennene", alle som bur i Sverige for "svenskarna" og alle ibuarane i Danmark for "danskerne" !!        DET  NAZISTISKA  VÄDRET  -  STATSTOTALITÄR  METEOROLOGI
Se också: Naturen kan aldrig ha nationalitet.

        Människor, djur o växter påverkas av vädret. Många är mer intresserade av väderutsikterna än av nyheter om politik o olyckor. De styrande statsnationalisterna vet detta. Ett resultat av regimernas insikt i konsten å manipulera är statliga väderlekstjänster som fungerar som centraler för verkligt lömsk totalitär statsnationalistisk propaganda, vilket de allra flesta undersåtar inte tänker på o inte alls kommer på å protestera mot.
        Vädret hör ju till naturen. Det borde vara självklart att naturen aldrig kan ha nån nationalitet!  Se sidan om detta, o § 3 i Antistatstotalitær grammatikk/språklære!
        Men SMHI i Norrköping, liksom Sveriges Radios egna programvärdar, pratar likafullt o mycket ofta, om, citat: "det svenska vädret" !! - Till råga på allt groteskt o naturvidrigt hos SMHI står det på deras hemsida: "SMHI är en myndighet under miljödepartementet" !!!
        I såväl Norge som ännu mer i Sverige kan det nästan verka som om meteorologer som har kontakt med massmedier o allmänhet, o som därmed har stort potential som hjärntvättare o påverkningsagenter, måste ha klarerats i förväg som pålitliga såna agenter av nån statstotalitärt nationalistisk hemlig polis!
        De statsnationalistiska regimerna vill att ingen ska uppmärksamma den här natur-nazipropagandan. Sveriges meteorologiska o hydrologiska institut = SMHI låter invandrare med brytning läsa väderleksrapporterna, som ett slags alibi för å dölja att de/man sprider statstotalitär svenskpropaganda. Meteorologisk Institutt i Oslo har också haft ett par meteorologer som läste upp på norska med svensk brytning eller på svenskt-norskt blandspråk.
        Tyvärr är en kommersiell icke-statlig vädertjänst som Storm Weather Center, som ligger i Bergen på Vestlandet, inte ett dugg mindre (natur-)nazistisk. Från Storm Weather Center i Aftenposten 15.12.2004: "Visste du at.... Frankrike er det landet i Europa som har flest tornadoer?"  (Man förutsätter att folk nu har blitt så korkade i skallen av statstotalitär hjärntvätt att ingen kommer på tanken å jämföra arealen av Frankrikes statsterritorium med t.ex. Ungerns!)
        SWC förkunnar också precis samma statstotalitära "norska" väderstatistik som det statliga Meteorologisk Institutt, t.ex.: (SWC:) "Varmest/kaldest i går kl 14: Gvarv 19,9°, Ny Ålesund -0,7°". (Gvarv ligger  i Telemark i söder, o Ny Ålesund i Svalbard/Spetsbergen!)  -  Meteorologisk Institutt säger åtminstone att det gäller varmast o kallast i Norge, men sätter så upp Rustefjelbma i Øst-Finnmark mot Ekofisk, som är ett "norskt" oljefält mitt i Nordsjön precis halvvägs mellan Jylland o Skottland!  -  SMHI förkunnar samma slags naturnazistiskt groteska nonsens från Sverige varenda dag.
        Nazistisk väderstatistik går också igen i nyhetsnotiser, i många årskavalkader, almanackor, osv. osv.
        Ett lämpligt geografiskt område för naturlig nordisk väderstatistik bör utesluta Färöarna, Island, Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen o Svalbard, men inkludera hela Slesvig i sydväst, Kolahalvön i nordöst, o Karelen till kanalen mellan Onega o Vita havet i öster. Sankt Peterburg bör också vara med.
        Över hela världen bedriver meteorologer statstotalitär propaganda.  I Spanien ser man ännu varje dag de fascistiska väderkartorna över Iberiska halvön där Portugal brutalt har huggits bort o lämnat ett tomrum som varken liknar land eller vatten.  I Italien blir folk ännu fascistiskt hjärntvättade med groteska kartor (o inte bara väderkartor) där Sicilien o Sardinien är med, men Corsica fattas, eftersom Corsica är lagt under Frankrike. Corsica har man (sett från Italien, liksom) sänkt i havet,  -  av hänsyn till fransk nazism/fascism!   Samma sak i Danmark! Där hjäntvättas man med naturnazistiska väderkartor o andra kartor som visar både Sjælland o Bornholm, men inte Skåne! Det är förstås av hänsyn till den svenska nazismens intressen!
        Staterna samarbetar ju ofta om statsnationalistisk indoktrinering av varandras undersåtar, eftersom i princip alla stater har "samma intresse o nytta" av det.....
        Många stater kallar eller låtsas att de har lagstiftning mot nazistisk propaganda. Varför har man då, veterligt, aldrig ställt en enda meteorolog inför rätta?  -  Jo, därför att det rör sej om dessa statsmakters egna nazistpropaganda.
        Å andra sidan strider ju de nämnda låtsaslagarna mot yttrandefriheten, som ju hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Nazistpropaganda o annan statstotalitär propaganda ska bekäpas med motargument o upplysning, - inte med domstolar.

        Vi behöver RIKTIGA o ÄRLIGA METEOROLGER, såna som INTE TÄNKER STATSTOTALITÄRT o NATURNAZISTISKT, o som inte begagnar statstotalitär väderstatistik!
    
       

         HVAD NU?  -  KAN STATEN EJE TIDEN?       
            Europa vestenfor Rusland og Ukraina, ligesom næsten hele Afrika, hører til tre af klodens 24 (+ 4-5) tidszoner. De tre zoner hedder på engelsk:  GMT = Greenwich Mean Time,  CET =  Central European Time = Mitteleuropäische Zeit = MET,  og EET = Eastern European Time.
        GMT gælder på de Britiske øer og i Portugal og store dele af Vest-Afrika. EET gælder i Finland, Rumænien, Bulgarien, Grækenland, og i et område fra Ægypten til Syd-Afrika. Områderne imellem har CET = MET = mellemeuropæisk tid.
        ( Zonerne regnet i hele timer som er længre øst, har fået navnene Baghdad Time = GMT + 3, Russia Zone 3, Russia Zone 4, osv. )
        Tidszonerne der strækker sig fra Sydpol til Nordpol, blev defineret ved en mellemstatlig aftale i 1884.
        Danmark, Norge og Sverige har mellemeuropæisk tid, som vi gerne kan forkorte ME-tid. Den gælder også i Polen, Alpelandene, Kongo, osv.  Mange stater i Europa har sluttet sig til denne fælles tidszone af praktiske hensyn, også Frankrig og Spanien, som tidligere havde vesteuropæisk GM-tid.
        Men staterne og statsmagterne, de der jo stadig væk stjæler så meget, de vil såmænd også stjæle selve TIDEN fra vor Moder Jord!  De røver den væk fra hennes krops naturlige meridianer. Staterne laver så den naturlige TIDEN om til hver sit lille stykke fremmedfiendtlig nazitid! - der kun må dække et lille brudstykke af meridianens længde....
        Fritænkere må nægte at bruge ætermediernes og pressens falske begreber "dansk tid", "norsk tid", "svensk tid", "tysk tid", finsk tid", osv.  Fritænkere anerkender og kender blot jordklodens naturgeografisk bestemte GM-tid, ME-tid eller CE-tid, EE-tid, osv. - eller med skandinaviske navne: vesteuropæisk tid, mellemeuropæisk tid, og østeuropæisk tid eller Øst-Europatid, og tilsvarende zoner i andre dele af verden.
        "Dansk tid" eksisterer jo slet ikke!  Dette forfalskede og statstotalitære udtryk må vi aldrig bruge!

           SPORT / IDROTT  -  small is beautiful, - but STATE-NATION BIG is FASCIST !
        SUNT i det lilla - FASCISTISKT i det stora

       
Om idrott har man påstått mycket positivt, som också är sant, men, märk väl,
sant bara om idrott på så kallade "lägre" nivåer, dvs. lokalt, regionalt, klubbvis, o när motion, god hälsa, nyttig förströelse o trevligt umgänge är viktiga motiv. Då kan följande två påståenden vara sanna:
       
"Idrotten är en fostrande folkrörelse."
        "Många ungdomar får en god demokratisk fostran just via idrottsrörelsen."

        MEN:

       
Den så kallade nationsidrotten är statsnationalistiskt totalitär o fascistisk. Den främjar inte alls nån SUND SJÄL i en sund kropp, utan TVÄRTOM.  Den präntar i oss föreställningar om att bara statsbärande herrefolk kan räknas i världen av idag. Det är ju förbjudet å tävla i olympiska spel o världsmästerskap som samer, kurder, göteborgare, världsborgare, individer, tvillingar, scouter (speidere), hiphopare, tandläkare, yrkesfiskare, eller å representera anställda i Volkswagen-koncernen.
        Vägra ha nåt alls å göra med så kallade "landskamper" o så kallad "nationsidrott", dvs. statsnationsidrott  (där bl.a. samer inte har lov å delta som samer).  Denna form av (topp)idrott bör vi fördöma o kalla den för vad den är i verkligheten, nämligen nazism. Denna nazism utövas av många statsbärande herrefolk "gemensamt". De har påtvingat mänskligheten detta dikatursystem för elitidrottare. FIFA, Internationella olympiska kommittén, osv. är nazistiska fackförbund, som förtrycker etniska minoriteter, o som hjärntvättar människor så att de ska bli dummare än de kunde vara.
        Vi bör argumentera o försöka övertala idrottsstjärnor till individuell bojkott mot statsnationalistisk idrott. De bästa måste också få rättighet att tävla som individer, utan att de kan tvingas å representera nåt som helst utom sej själva.

        Ur en kritisk skoluppsats från 1960-talet om det givna (svensknazistiska) ämnet "Hur idrotten gagnar hela vårt folk":
                "Den främsta orsaken till att makthavarna är så frikostiga mot idrotten, är att man har upptäckt, att man kan använda idrotten till att hjärntvätta de underkuvade provinsernas folk med svensk nationalkänsla och ta död på känslan för deras egen identitet. Därigenom gör man staten mäktigare."
                "All elitidrott underordnas Riksidrottsförbundets monopol. Ingen får lov att delta i stora tävlingar utan att representera det svenska herrefolket."
                "Idrottsrörelsen betraktar jag därför som ett organ för att sprida dyrkan av Sverige som något heligt och gudomligt."
                "Man påstår att man främjar mellanfolklig förbrödring. Men det är mest lögn och bedrägeri. Istället främjar idrotten nazistiska och liknande odemokratiska idéer."

        Detta gäller alltså den statsnationalistiska idrotten, den där stjärnor som Carolina Klüft, Stefan Holm o andra sveper in sej i enorma blågula korsflaggor så fort de har vunnit en tävling, o springer runt som (hjärndöda?) agenter för renodlad statsfascism.

        I den socialistiska oslotidningen Dagsavisen skrev sportchefen Reidar Sollie så här om Norges statslag i fotboll för män den 8.06.2007, på ledarsidorna 2 o 3 (sic!), under en stor bild av skrikande o flaggmålade norgeslagsupportrar:  "Landslaget er motoren og målestokken i ethvert lands fotballkultur. ... Lite er mer samlende for en nasjon enn et landslag som vinner."  -  Vänsterregeringens viktigaste språkrör i pressen i Norge ansluter sej alltså till denna statsnationalistiskt totalitära idé om idrottens syfte!
       
Ofta, ofta, skriver sportjournalister slik som Arne Hole i Aftenposten 14. juni 2008: "4,6 millioner nordmenn håper at håndballjentene skal ta gull i OL", o i samme artikkelen: "1,3 milliarder kinesere har forlangt at nasjonens friidrettshelt ..." - Til dette svarer Fritenkerordboka: "Vi legger merke til, o registrerer, at Ditt Ideal er en verden av totalitære nazistater eller 1984-storebrorstater, der ALLE alltid tenker, mener o gjør akkurat det samme, o der alle indviduelle tanker er utryddet o forbudt."

        Inför valet i Sverige den 17 september 2006 använde socialdemokraterna det här idrottsnazistiska  slagordet:
                                                        "Sverige är en lagsport
                        Vi socialdemokrater vill att Sverige ska fortsätta fungera som ett lag."
Därmed bekände partiet sej tyvärr återigen till fascistiska o statstotalitära ideal.

SPORTENS HERREFOLK
       
Idrottens styrande herrar vill också övertyga o pränta in i befolkningen att idrottsmän o idrottskvinnor är ett herrefolk o en överlägsen människotyp. Därmed är det inte bara fascism/nazism, utan gränsar också till rasism, när vuxna idrottsutövare i Sverige konsekvent måste kallas för "herrar" o "damer" istället för "män" o "kvinnor". Benämningarna "herrar" o "damer" pekar tydligt på det herrefolkstänkande som råder än idag i idrottens styrande organ.

        I Norge anser en at folk vanligvis er mer likestilt. Men oså der foretrekker mange å dele inn idrettsutøvere på alle plan i det de kaller for "damer" o "herrer" (eks. "damefotball", "herrelandslaget"), istedenfor "kvinner" o "menn".

HVEM HAR  - hvem er det som "innehar" EN VERDENSREKORD?
       
USA kan ikke ha den. Kenya kan ikke ha den. Ingen stat eller politisk makt kan ha noen verdensrekord i noen idrettsgren. En slik rekord kan bare et enkeltmenneske ha  (eller et stafettlag e.l. som består av visse navngitte enkeltindivider, o ingen andre enn de).
        Begrepet "norsk rekord", "finsk rekord" osv. i idrett eller andre sammenhenger er like meningsløst som f. eks. "norsk tid" eller "norsk rase".  -  Se stikkordet "norsk rekord" i Ordbok på skandinaviske språk, L - N.

        Men sjølsagt kan enhver person ha sine personlige rekorder.

"EVIGE GUDDOMMELIGE VESENER"
        Paradoksalt ....... Parallelt med at en vil framelske o framheve individuelle talenter i eliteidrett, så vil en iblant samtidig frakjenne mange av dem retten til å bli ansett som individer. Det er omtrent som noen filosofer tenker seg livet i det hinsidige, at vi da går i oppløsning som individer med egne personligheter o at vi smelter sammen med et kollektivt guddommelig vesen. Vel, i klubbidrett o statsnasjonsidrett er det jo ikke bare ett enkelt slikt vesen, men mange. Klubblag kan bli tillagt slike kollektive o evigvarende identiteter. Men oftest dreier det seg om statsnasjonslag (såkalte "landslag") i fotball, håndball eller hockey. Da spiller det ingen rolle om enkeltspillerne aldres o blir skifta ut etter som åra o årtiene går, o at ingen av spillerne fra 1930 er igjen på laget i 1960, at ingen fra 1960 er igjen på laget i 1980, o ingen fra 1980 er igjen i 2005. Laget i seg sjøl blir sett på som et evigvarende kollektivt vesen med spesifikke egenskaper som skiller det fra andre lag. Sportsidioter påstår - o tror visstnok på fullt alvor - at identiteten som ligger i navnet på laget gjør at laget beholder samme karakter, ofte samme sterke o svake sider o samme psykologiske forhold til andre slike lag, osv. - i all evighet. Amen.
        Det er en fascistisk-nazistisk idé å forvandle et statslag i noen idrett til en evigung guddom o evigvarende kollektiv personlighet, som blir framstilt som en gestalt med samme sjel o grunnkarakter gjennom det ene tiåret etter det andre, som et slags mystisk guddommelig nasjonalvesen.  (Eller kanskje at vi heller burde si:  satanisk nasjonalvesen.)
        Dermed er oså sportssider o sportssendinger fylt opp med statistiske løgner o historieforfalskninger. Det kan for eksempel låte slik:  "X-laget o Y-laget møtte hverandre første gangen i en landskamp i 1924, som Y-laget vant 6-1. X-laget har tradisjonelt hatt det vanskelig mot Y-laget, o har siden 1924 tapt 12 kamper, spilt 3 uavgjort, o bare vunnet 2, o det var så langt tilbake som i 1952 o 1957. Dermed er det usannsynlig at X-laget vil ta poeng på lørdag."
        Dette er horribelt. Slikt som dette er sinnssvakt. Men likevel er det akseptert som en grunnleggende sannhet i idrettens verden, o det er svært uvanlig å høre innvendinger mot denne trosforestillingen.
        Ordbok på skandinaviske språk, L - N skifter ut stikkordet "landslag" med det riktigere ordet statslag. Se kommentaren i ordboka, som oså holder fram den alltid sensurerte sannheten at det ikke er hele riker eller stater som spiller mot hverandre. Det er faktisk bare noen ganske få personer fra hvert rike / hver stat. Derfor spiller aldri f. eks. Tyskland o Italia mot hverandre i noen som helst konkurranse. Er det lagidrett, så er det Tysklands lag eller Tysklandslaget som spiller mot Italias lag eller Italialaget.

        Idrett bør fremme helse o sunnhet, både fysisk o mentalt. Men statsnasjonsidretten gjør det motsatte av å fremme mental sunnhet. Den fremmer løgner o statstotalitære o mentalt usunne tvangstanker.

SLIK BURDE DET VÆRE:
        Et helt nytt verdensorgan burde arrangere olympiske leker, store mesterskapskonkurranser i friidrett, osv. - for individer, o for klubblag. I slike konkurranser o i referatene av dem må ikke statene eller deltakeres egenerklærte nasjonalitet telle med på noen som helst måte. Alle statsflagg må være bannlyst fra slike arrangementer. Et slikt nytt organ kunne f.eks. bli lagt in under WHO (World Health Organization).
        Makroregionale o ikke-statsbaserte underavdelinger kan finne talenter o deltakere. (Hva er så en makroregion? Noen eksempler: Vest-Afrika, Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Sørøst-Asia, Norden.)Hovedside, se överst i menyn.